در دومین نشست شورای حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در سال 1403 مطرح شد:

تجمیع واحدهای عملیاتی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در سراسر صید گاه ها // تقویت و ارتقای یگان حفاظت منابع آبزیان اولویت مهم شیلات هرمزگان

Untitled-2.jpg

دومین نشست شورای حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در سال 1403 با حضورمدیرکل شیلات هرمزگان ، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان، ، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان ، روئسای شیلات شهرستانها و مسئولین شیلات استان به صورت وبیناری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ، مدیر کل شیلات هرمزگان در دومین نشست شورای حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در سال 1403 با اشاره به تجمیع واحدهای عملیاتی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در سراسر صید گاه ها گفت : تقویت و ارتقای یگان حفاظت منابع آبزیان اولویت مهم شیلات هرمزگان است.

مسعود بارانی تشدید برخورد با صید و صیادی مخرب و غیر مجاز را در دستور کار یگان حفاظت منابع شیلات آبزیان قرار داد و تصریح کرد: بی شک ذخایر آبزیان انفال بوده و انقراض و آسیب به هرگونه آبزی در دریا خساراتی جبران ناپذیر و مخرب است.

وی همچنین افزایش گشت های کنترلی صید غیر مجاز با تجمیع نیروهای یگان از سراسر استان را در دستور کار یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان قرار داد و تاکید کرد: پویایی و فعالیت یگان حفاظت منابع آبزیان باوجود کمبود نیرو و منابع مشهود است،اما باید با همه محدودیت ها شاهد ارتقای فعالیت ها و حفاظت از ذخائر باشیم.

مدیر کل شیلات هرمزگان با تاکید بر برگزاری جلسات شورای یگان حفاظت منابع آبزیان به صورت ماهانه و در سطح همه شهرستانهای شیلاتی ، در این نشست دستور داد تا سرحد ممکن همه امکانات و منابع شیلات هرمزگان در اختیار حفاظت از منابع دریا در راستای برخورد با صید غیر مجاز قرار گیرد و از هیچ کوششی در این راستا دریغ نشود.

مسعود بارانی ارتقای نظارت بر صید و صیادی ، تجمیع واحدهای عملیاتی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در سراسر صید گاه ها ، تشکیل گروه اقدام، برگزاری جلسه با بسیج دریایی در جهت ارتقای نظارت بر صیدو صیادی را از اهم موضوعات مطرح شده در این نشست خواند.

گفتنی است در این نشت حاضرین به بیان مسائل و مشکلات پیش روی و همچنین ارائه راهکار های پیشنهادی پرداختند.

http://shilathormozgan.ir/1s9ra