منشور اخلاقی

منشور.jpg

منشور اخلاقی کارکنان شیلات هرمزگان

اکنون که توفیق یافته ایم به عنوان نماینده ای از دولت جمهوری اسلامی ایران در خدمت بخشی از مردم عزیز کشور باشیم وظیفه خود می دانیم ضمن استقبال از این فرصت، با ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن تلاش کنیم تا حسن اعتماد مردم را بیش از پیش جلب نمائیم.

ما کارکنان شیلات هرمزگان پیمان می بندیم که :

ارجاع کار از سوی ارباب رجوع را به عنوان نعمت خداوند تلقی کرده و با حسن خلق و آرامش کامل پذیرای آن باشیم .

درخواست مراجعین رابه دقت بررسی  و با سرعت پاسخگوی آن باشیم .

امور مراجعین را به دور از هر گونه تمایلات شخصی و تبعیض انجام داده و از پذیرش توصیه خودداری نمائیم.

رعایت نظم و انضباط اداری را به عنوان یک امر واجب تلقی و خود را بر حضور به موقع در محل کار و ترک آن در ساعت مقرر مقید نمائیم.

نظم، آراستگی وضع ظاهری، شئون و اخلاق اسلامی در محیط کار را رعایت نموده و در جهت ایجاد نظم و انضباط و ساماندهی ملزومات اداری و مکاتبات ارجاعی تلاش نمائیم.

در حفظ اموال و امکانات تحت اختیار دقت کامل نموده و اصل صرفه جوئی در مصرف آنها را مد نظر قرار دهیم.

از استعمال دخانیات در محل کار خودداری نموده و اهتمام به ترک کامل آن داریم.

در حفظ اسرار و اسناد اداری دقت خاص مبذول داشته و از افشاء آنها در هر شرایط خودداری نمائیم.

نسبت به وظائف و تکالیف خود در قبال مراجعین آگاهی کافی داشته و راهنمائیها و توضیحات کامل را به مراجعین ارائه نمائیم.

جهت رسیدن به راه حلهای جدید و بهبود روشهای انجام کار بمنظور کاهش زمان انجام امور سعی خواهیم نمود روشهای نوین و جدید را جایگزین روشهای سنتی و تکراری نمائیم.

کمیته تحول اداری شیلات هرمزگان

ستاد طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

آخرین بروزآوری: 1401/2/6

آمار منشور اخلاقی

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 1
  • بازدید ماه 162
  • بازدید سال 330
  • بازدید کل 1558

آرشیو‌ منشور اخلاقی