شرح وظايف سازمانی

شرح وظایف.jpg

شرح وظایف ادارات کل شیلات استان های ساحلی

 1. هدایت، هماهنگی و اجراء کلیه پروژه ها، طرح ها و برنامه های مصوب پیرامون فعالیت های آبزی پروری در چارچوب دستورالعمل های ابلاغ شده ستاد و تهیه گزارش های لازم
 2. برنامه ریزی، هدایت و اجرا کلیه فعالیت های آموزشی و ترویج روش های نوین تکثیر و پرورش به منظور افزایش راندمان تولید و نیل به اهداف، پیش بینی شده در برنامه های توسعه ای شیلات استان از طریق واحدهای آموزش و ترویج استانی و نظارت بر انجام برنامه های مذکور و ارائه گزارش های تحلیلی از اثرات مثبت این فعالیت ها به سازمان شیلات.
 3. ایجاد هماهنگی با بخش های اقتصادی ذی ربط در ارتباط با تامین اراضی، آب، برق، تسهیلات مالی و سایر امکانات و تجهیزات مورد نیاز زیر بخش های تولیدی بر اساس طرح های توسعه ای مصوب از طریق همکاری فی مابین واحدهای برنامه ریزی و نظارت تولیدی تعریف شده در معاونت آبزی پروری و برنامه ریزی و بودجه در معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع استان و ستاد سازمان حسب ضرورت تعریف شده از سوی سازمان شیلات ایران با حفظ رعایت کلیه قوانین مربوطه
 4. شناسائی آبزیان و محصولات مرتبط شیلاتی صادر و وارد شده از و به کشور در همکاری با گمرکات رسمی مستقر در استان
 5. برنامه ریزی تولید با روش های موجود و فناوری نوین پرورش(مانند پرورش در قفس...) در منابع آبی مستعد پرورش آبزیان و نظارت بر آن، تنظیم و پیشنهاد پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه ای تکثیر و پرورش آبزیان منطبق بر تکالیف و اهداف برنامه ای سازمان شیلات ایران از طریق هماهنگی های لازم با دستگاههای ذیصلاح استان.
 6. همکاری با سازمانهای مرتبط غیردولتی عام از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی بر اساس ضوابط و قوانین مصوب و نظارت بر عملکرد آنها و ارائه گزارش دوره های به سازمان شیلات ایران
 7. صدور موافقت نامه های اصولی تکثیر و پرورش آبزیان به بخش های اقتصادی در چارچوب مصوب و آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده و نیز تمرکز زدائی بخشی از آنها به بنادر مرکزی HUB با هماهنگی دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان از طریق تنظیم دستورالعمل و آیین نامه های مورد نیاز و ارائه نسخه ای از آن به امور ساختارهای سازمان مدیریت.
 8. برنامه ریزی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت های مربوط به صید و صیادی در طول سواحل استان بر اساس استانداردها و برنامه های مصوب و دستورالعمل های ابلاغ شده ستادی سازمان شیلات ایران، تشکیل کمیسیون های لازم استانی و ارائه گزارشات تحلیلی از پیشرفت اجرای برنامه های مصوب به سازمان مذکور، استانداری و سازمان مدیریت استان به صورت دوره ای و مقطعی حسب ضرورت
 9. پایش مستمر منابع آبی تحت حاکمیت به منظور بررسی خسارت های احتمالی وارده به منابع آبزی و پیگیری حقوقی مربوطه از طریق مراجع قانونی از طریق همکاری واحدهای حفظ و بهسازی و امور حقوقی استان و حسب ضرورت واحدهای متناظر ستادی
 10. برنامه ریزی و هدایت فعالیت های صید و صیادی و حفاظت از منابع آبزیان،تعیین فصل صید ،نقاط مورد نیاز حفاظت و پایش از طریق برنامه ریزی های تعریف شده مربوطه مبتنی بر دستورالعمل ها و آیین نامه های ارائه شده از سوی معاونت صید استان، سازمان شیلات ایران، کمیسیون های مصوب و همکاری در تعیین کیفیت و کمیت منابع مورد نیاز درامر بازسازی
 11. برنامه ریزی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت های عمل آوری و تولید فرآورده های شیلاتی از جمله میزان نیاز به صنایع فراوری و تبدیلی، بر اساس استانداردها و برنامه های مصوب و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی سازمان و ارائه گزارشات تحلیلی از پیشرفت فعالیت های مزبور
 12. نظارت برنامه ریزی و هدایت بر نحوه صید، نگه داری و توزیع آبزیان و فرآورده های شیلاتی بر اساس استانداردهای مصوب و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی سازمان
 13. نظارت بر رعایت استانداردهای کنترل کیفی در کلیه مراحل فرآیند تولید اعم از حمل ونقل و عمل آوری فرآورده های شیلاتی و ارائه گزارش تحلیلی از فعالیت های مزبور.
 14. صدور موافقت نامه های اصولی به صیادان و بخش های اقتصادی فعال در امر صید و صیادی در چارچوب برنامه های مصوب، آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده و نیز تمرکز زدائی بخشی از آنها به بنادر مرکزی HUB با هماهنگی دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان از طریق تنظیم دستورالعمل و آیین نامه های مورد نیاز و ارائه نسخه ای از آن به امور ساختارهای سازمان مدیریت
 15. هدایت و نظارت بر اداره بنادر و ماهیگیری در زمینه های تخلیه و تجهیز به موقع شناورهای صیادی و نگه داری اصولی از بنادر ماهیگیری و پارکینگ و تردد شناورها.
 16. تهیه و تنظیم و نظارت بر اجراء طرح ها و برنامه های مصوب و ارزیابی عملکرد برنامه ها و ارئه گزارشات تحلیلی از نحوه اجرای آن ها و پیشنهاد پروژه ها و طرح های عمرانی و فنی مورد نیاز به منظور نیل به اهداف توسعه شیلات ایران
 17. تهیه و تنظیم و پیشنهاد به موقع بودجه های جاری و عمرانی شیلات استان بر اساس دستورالعملهای ابلاغ شده.
 18. گردآوری آمار و اطلاعات و گزارشات تخصصی در زمینه فعالیت های شیلاتی استان، تجزیه و تحلیل آن و ارائه گزارشات تحلیلی و آماری
 19. نظارت بر کلیه فعالیت های مربوط به حفاظت از منابع آبزی در چارچوب دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی کمیسیون های مصوب و معاونت صید و هدایت حفاظت از منابع آبزی توسط یگان حفاظت
 20. طرح و پیگیر دعاوی مربوط به شیلات استان در مراجع حقوقی استان و ارائه گزارشات لازم از استیفای حقوق شیلات در چارچوب دستورالعمل های ابلاغ شده و انجام سایر فعالیت های حقوقی مربوط
 21. انجام اقدامات حقوقی لازم در مورد اجراء جلوگیری از صید غیر مجاز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری مناسب از منابع آبی جمهوری اسلامی ایران
 22. انجام اقدامات پیشگیرانه لازم در مورد جلوگیری از صید غیرمجاز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق برنامه های آموزش و سمینارهاو..
 23. همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با هماهنگی و برنامه ریزی ابلاغی واحد مرتبط با دانشگاهها در سازمان
 24. انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امورمالی در چارچوب اختیارات تفویض شده و مقررات مربوطه
 25. پیگیری و انجام مباحث مربوط به تحول اداری بر اساس دستورالعملهای صادره
 26. انجام کلیه فعایتهای اداری، خدماتی و تدارکاتی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
 27. انجام سایر امور مربوط که حسب مورد ارجاع می شود.

آخرین بروزآوری: 1401/1/23

آمار شرح وظايف سازمانی

 • بازدید شما 1
 • بازدید امروز 5
 • بازدید ماه 76
 • بازدید سال 463
 • بازدید کل 2288

آرشیو‌ شرح وظايف سازمانی