معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

معاونت برنامه ریزی و منابع

معاون برنامه ریزی و منابع
076-33332581

رئیس گروه راهبری توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات

رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی

رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه

آخرین بروزآوری: 1400/6/9

آمار معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 5
  • بازدید ماه 74
  • بازدید سال 74
  • بازدید کل 2503

آرشیو‌ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع