با همکاری شیلات بندرعباس و به همت نیروهای امدادی صورت گرفت:
نجات فردی که در بین سنگهای اسکله صیادی پشت شهر گیر کرده بود
رئیس شیلات شهرستان  بندرعباس از نجات فردی که بین سنگ های اسکله پشت شهر بندرعباس گیر کرده بود با همکاری شیلات بندرعباس و به همت نیروهای امداد رسان آتش نشانی و دریابانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، ابراهیم عالی زاده با حضور در محل حادثه با بیان اینکه این فرد که در دام اعتیاد افتاده است و کارتن خواب  بوده برای استعمال مواد مخدر بین سنگهای این اسکله می رود  و با کنار زدن سنگهای اطراف برای خود پناهگاهی میسازد،اما هنگام خروج در بین سنگها گیر می کند.

وی تصریح کرد این فرد که از شب گذشته در بین سنگها محبوس شده بوده است،صبح امروز رهگذران با شنیدن درخواست کمک هایش به یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات بندرعباس و نیروهای امدادی خبر می دهند که باتلاش و دقت نیروهای امدادی در سلامت کامل فرد مذکور آزاد می شود.

رئیس شیلات شهرستان  بندرعباس با اشاره به حضور به موقع نیروهای آتش نشانی در محل و تلاش های ایشان از نیروهای دریابانی و  بنادر و دریانوردی به خاطر همکاری های به موقع تشکر کرد.