پژوهش و تحقیق علمی، محور تصمیم گیری های صید و صیادی در استان هرمزگان است.
نقش مهم و محوری پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در فعالیت های صید و صیادی

 
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان در جلسه هم اندیشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان و با محوریت پژوهش های صید و صیادی شیلات هرمزگان در سال 98،  پژوهش و تحقیق علمی را محور تصمیم گیری های صید و صیادی در استان هرمزگان خواند.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، محمد جوانمرد در این نشست با اشاره  نقش مهم و محوری  پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در فعالیت های صید و صیادی استان گفت: خوشبختانه تعامل مثبت و سازنده ای با پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برقراراست .


وی با تاکید بر اینکه رونق در تولید و صید و صیادی با تحقیق و پژوهش امکان پذیر است گفت: بدون شک تحقیق و پژوهش در ارزیابی ذخایر قابل برداشت، شناسایی ذخایر کمتر برداشت شده،افزایش راندمان فعالیت صیادی، ایجاد بستر مناسب علمی بازسازی ذخایر،شناسایی روش ها و ادوات صید مخرب و ... نقش به سزایی دارد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان  با اشاره به فعالیت بالغ بر 70 تعاونی صیادی در سطح استان هرمزگان با بیش از سی هزار نفر صیاد گفت: پایداری و صید اصولی این عزیزان یقیناَ  به نتایج برآورد ذخایر و پروژه های تحقیقاتی به ویژه پژوهش ها و تحقیقات پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان وابسته است .
در ادامه رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با بیان اینکه پژوهش یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور است گفت: امروزه سطح فعالیت های پژوهشی یکی از شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب میشود.

 محمد صدیق مرتضوی تحقیق و پژوهش را لازمه صید اصولی خواند و گفت: حفظ ذخایر برای نسل آینده،صید و صیادی پایدار، توسعه صید و صیادی، حفظ تعادل در صید و ... همگی تنها با حرکت در مسیر علمی میسر خواهد شد.

وی افزود: فعالیت های تحقیقاتی پژوهشکده در قالب بخش بوم شناسی (اکولوژی دریا)، زیست شناسی و ارزیابی ذخایر آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان، تکنولوژی فرآوری آبزیان، ژنتیک آبزیان و بهداشت و بیماریهای آبزیان انجام می گردد.

گفتنی است حفظ چرخه آبزیان در دریاها، استفاده از ادوات صید استاندارد، مشارکت جامعه صیادی در برخورد با ادوات صیدمخرب، ارزیابی ذخایر آبزیان( ازجمله کفزیان، صدف بابیلون، ماهی مرکب ببری و ...) پایش و مکان یابی زیستگاه های مصنوعی، بررسی وضعیت صید پره، ،پایش ذخایر یال اسبی در شرق ،غرب و صیدگاه یال اسبی در استان و.. از موضوعات مهم و مطروحه در این نشست بود.