سرپرست امور صید شیلات هرمزگان منصوب شد

از سوی مدیرکل شیلات هرمزگان، "بهاره هرمزی"  به‌عنوان سرپرست امور صید شیلات هرمزگان منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،برای اولین بار در شیلات هرمزگان  به پیشنهاد معاون صید و با صدرو حکمی از سوی مدیرکل شیلات هرمزگان یک خانم به در سمت سرپرست امور صید شیلات هرمزگان
منصوب شد.