به اطلاع کلیه اعضا محترم می رساند جهت کسب اطلاع از دوره های آموزشی به سایت http://hormozgan.iaeo.orgو جهت نام نویسی به لینک http://185.94.98.166 مراجعه و از طریق کارتابل خود
.اقدام فرمایید.شایان ذکر است مهلت و ظرفیت ثبت نام محدود می باشد

برای دانلود لیست دوره های آموزشی اینجا کلیک کنید