در دیدار معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان با امام جمعه و فرماندار جاسک مطرح شد:
تاکید بر بهره وری از ظرفیت های صید سنتی و صنعتی در دریای عمان

تاکید بر حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان دریای عمان
تعامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برخورد با روش ها و ادوات صید غیر مجاز به ویژه صید مخرب پرهمعاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان به همراه یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان،رئیس اداره حقوقی شیلات هرمزگان،رئیس گروه امور صید استان،رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک و جمعی از مسئولین شیلات هرمزگان  با سفر به شهرستان جاسک با امام جمعه این شهرستان  و فرمانده پایگاه دریایی امامت نیروی دریایی سپاه بندر جاسک  دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شیلات استان هرمزگان، امام جمعه شهرستان جاسک در این دیدار با بیان اینکه برخورد با متخلفین صید و صیادی در هر سطحی باید از اولیت های شیلات باشد گفت: صید فانوس ماهیان تکمیل کننده چرخه و صنعت آبزی پروری است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان در این دیدار ها با اشاره به اهمیت  حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان دریای عمان بر لزوم بهره وری از ظرفیت های صید سنتی و صنعتی در دریای عمان تأکید کرد.

محمد جوانمرد با بیان اینکه نگاه شیلات به همه صیادان صید سنتی و صنعتی نگاهی پدرانه است گفت: صید فانوس ماهیان مسئله منافع ملی است که نباید نادیده گرفته شود و بیش از دوهزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است که گنجی نهان در دریای عمان است.

همچنین در دیدار با فرمانده پایگاه دریایی امامت نیروی دریایی سپاه  بر همکاری و تعامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برخورد با روش ها و ادوات صید غیر مجاز به ویژه صید مخرب پره، استفاده از توان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنترل و نظارت بر صیدگاه ها ، ناوگان صیادی و لزوم حفظ صید و صیادی پایدار و اصولی برای جامعه بهره بردار تأکید شد.