در پی حضور معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان در آبهای سیریک و جاسک:

تشدید برخورد با روش های صید مخرب و تخلفات صیادی

برخورد قاطع با تخلفات صیادی صیادان سنتی و صنعتی

 

حضور معاون صید و بنادرماهیگیری، رئیس گروه امور صید شیلات هرمزگان به همراه  یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان ،اداره شیلات جاسک و با مشارکت جامعه صیادی در منطقه سیریک و جاسک در راستای تشدید برخورد با صید غیر مجاز و افزایش نظارت بر صید و صیادی وهمچنین ارتقای  کنترل و مدیریت شناورهای صیادی صورت گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، محمد جوانمرد معاون صید وبنادر ماهیگیری شیلات استان با بیان اینکه در این عملیات یک فروند شناور عملیاتی(مرصاد) و دو فروند شناور گلف یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان به این منطقه اعزام شده است گفت:در این عملیات برعملکرد شناورهای صیادی از هرکلاسی(قایق،لنج و کشتی) نظارت خواهد شد و این روند در راستای اجرای سیاست های شیلات هرمزگان به منظور صید پایدار،حفظ ذخایر و صیانت از حقوق‌صیادان مجاز ادامه خواهد داشت.

 

وی با اشاره به ذخایر ارزشمند آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان و اهمیت پایداری صید و صیادی برای نسل آینده و تاکید بر اهمیت پیشگیری گفت:بدون شک کنترل و ممانعت صید غیر مجاز نیازمند همکاری بیش از پیش صیادان، تعاونی های صیادی و سایر ارگان های ذی ربط برای حفظ این سرمایه ملی ضروری است.

 

جوانمرد برخورد با روش های صید مخرب،کنترل صیدگاه ها، صید اصولی و پایدار ،بررسی روند صید شناورهای صنعتی و سنتی،مدیریت صیدگاه و صید فانوس ماهیان  و ...را از اهم اهداف این مهم خواند.

 

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان با حضور میدانی بر روی کشتی های صید صنعتی و سنتی در آبهای منطقه جاسک و سیریک گفت: استفاده از تورهای منوفلامنت ومخرب،فعالیت شناورهای بی هویت با ادوات صید مخرب در نوار ساحلی،عدم رعایت حریم مرزی، استفاده از ادوات صید نامناسب و غیر استاندارد، فعالیت غیرمجاز و مخرب پره در نوزادگاه های آبزیان و نوارساحلی و... را ازاهم تخلفات مشاهده شده خواند.