رئیس اداره گروه مدیریت بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان خبر داد:
ساماندهی عوارض و تعرفه های بنادرصیادی در راستای بهبود خدمات به صیادان

رئیس اداره گروه مدیریت بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان از ساماندهی تعرفه ها و عوارض بنادر صیادی استان هرمزگان در راستای ارائه خدمات بهتر به صیادان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، فرید جهانشاهلو از به روز شدن عوارض و تعرفه های بندری در اجرای ساماندهی عوارض و تعرفه های بنادرصیادی خبر داد و گفت : با توجه به سیاستگذاری شیلات ایران در نحوه دریافت تعرفه های شیلات با این اقدام و افزایش در آمدهای ناشی از آن برای بنادر بدون شک شاهد ارتقای خدمات بندری به صیادان خواهیم بود.

وی افزود بررسی منظم و متوالی بند هفت قراردهای مجریان بنادر صیادی  واگذار شده استان،  بدون جذب سرمایه گذار در بنادر صیادی ، ارائه خدمات به جامعه صیادی تمدید قرار دادها در صورت  رضایتمندی از حوزه عملکرد و بازدید از بنادر صیادی به صورت پیوسته، و ... را از اهم اقدامات گروه مدیریت بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان در راستای ساماندهی هرچه بهتر بنادر صیادی خواند.

رئیس اداره گروه مدیریت بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان رسیدگی به مشکلات بنادر صیادی  و ساماندهی هرچه بهتر آنها را موجب توسعه و رونق صید و صیادی و افزایش رضایتمندی فعالان این عرصه خواند.

جهانشاهلو تصریح کرد استان هرمزگان با برخورداری از 22 بندر صیادی بیش از 30%درصد بنادر صیادی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه تعداد بنادری که در کل کشور مدیریت آنها واگذار شده است 41 بندر است تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون مدیریت  15 بندرصیادی در استان هرمزگان واگذار شده است که 35% واگذاری های بنادر کشور به استان هرمزگان اختصاص یافته است.