رئیس گره توسعه آبزیان آبهای داخلی شیلات هرمزگان خبر داد:

رئیس گره توسعه آبزیان آبهای داخلی شیلات هرمزگان با اشاره به شرایط اقلیمی استان واحداث بیش از سه هزار و 500 استخر ذخیره آب کشاورزی و همچنین ساخت بیش از 25 سد با هدف تغذیه سفره های زیر زمینی و کنترل سیلاب گفت: خوشبختانه این سازه ها شرایط مناسبی را جهت پرورش انواع آبزیان آب شیرین شامل نواع ماهیان خاویاری، انواع خانواده کپور ماهیان و ... در مناطق دور از ساحل استان فراهم نموده است.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، کاظم قاسمی پور افشار افزایش قابل توجه سرانه مصرف آبزیان در روستاهای دور از ساحل، افزایش درآمد،ارتقای  امنیت غذایی، کمک به تثبیت جمعیت روستا، کمک به تثبیت جمعیت روستا، استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات زیربنایی موجود ،استفاده بهینه از آب کشاورزی و غنی ‌سازی آب کشاورزی، تولید پروتئین سفید،ترویج فرهنگ تولید و مصرف ماهی در مناطق روستائی و افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های تولیدی را از اهم فوائد حاصل از اجرای پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سدها ی استان خواند.

وی با اشاره به اجرای موفق پرورش ماهی خاویاری در سه سال گذشته در شهرستان های حاجی آباد ومیناب وکسب تجارب ارزشمند توسط کارشناسان وکشاورزان استان گفت: خوشبختانه شرایط مناسبی  جهت توسعه پرورش این گونه با ارزش در مناطق مختلف استان بوجود آمده است که در این زمینه ضرورت دارد اصول فنی پرورش، انتخاب مکان های مستعد و شناسایی افراد توانمند وعلاقه مند موردتوجه قرار گیرد. 

رئیس گره توسعه آبزیان آبهای داخلی شیلات هرمزگان  افزود: پرورش ماهیان خاویاری در سه منطقه دشت گروییه، روستای جایین و زرتوجی و با سی هزار قطعه در حال انجام است که براساس آخرین بررسی انجام شده وزن ماهیان خاویاری در مزرعه دشت گلروئیه که سن آنها در حدود سه سال می باشد بیش از 12کیلوگرم ودر سایر مزارع از رشد وبازماندگی قابل قبولی برخوردار هستند.

 قاسمی پور افشار توسعه پرورش ماهی خاویاری در شهرستان های بستک و رودان و ازطریق شناسایی مکان های مناسب که با در نظر گرفتن جمیع جهات در فاز اول امکان توسعه وتولید هزار تن گوشت ماهیان خاویاری مدنظر است را از اهم برنامه های توسعه ای شیلات هرمزگان در این زمینه خواند.

وی در ادامه بااشاره به اهمیت پرورش ماهیان گرمابی افزود در سال 96 از طریق ماهیدار کردن  چهارده سد آبخیزداری و 49 استخر ذخیره آب کشاورزی450 تن انواع ماهیان خانواده کپور در استان تولید گردید.

رئیس گره توسعه آبزیان آبهای داخلی شیلات هرمزگان گفت: در سال های آینده نیز با نزول رحمت الهی امکان افزایش تولید ماهی خانواده کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی وسدها تا 1200تن فراهم می باشد.

قاسمی پور افشار تصریح کرد: در صورت موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با پرورش ماهی گونه تیلاپیا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی امکان تولید حداقل پنج هزار و 500 تن از این گونه با ساده ترین روش پرورش وبدون استفاده از تجهیزات وامکانات(سیستم گسترده) فراهم می باشد.