از ابتدای فصل صید میگوی هرمزگان تا کنون :

صید بالغ بر 530 تن میگو در آبهای هرمزگان


رئیس گروه امور صید شیلات هرمزگان  از صید بالغ بر 500 تن میگو از ابتدای فصل صید میگوی هرمزگان تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،  ابراهیم عالی زاده  با اشاره به اینکه تاکنون  ده روز مفید و فعال از فصل صید میگوی استان هرمزگان سپری شده است گفت: از میزان 530 تن میگوی صید شده بالغ بر 453 تن از  آن را میگوی درشت و بیش از 70تن از این میزان را سایر گونه ها  تشکیل داده است.

وی تاکید کرد عواملی همچنون رهاسازی بچه میگو با هدف بازسازی ذخایر،کاهش آلودگی خوریات به دلیل کاهش قاچاق سوخت در سالهای اخیر،افزایش مبارزه با صید غیر مجاز و تلاش صیادی مفید و اصولی در افزایش صید میگو نسبت به سال گذشته تاثیر گذار بوده است.

عالی زاده تصریح کرد: بررسی های انجام شده نشان از رشد میزان صید میگو در طول فصل صید میگو سال جاری میدهد.

گفتنی است استان فصل صید میگو امسال استان هرمزگان از دهم مهرماه آغاز شده است   و  بیش از 160 فروند لنج صیادی و بالغ بر دو هزار و دویست نفر صیاد در فصل صید میگو هرمزگان در سال جاری مشارکت داشته اند.