رئیس گروه پرورش ماهی در یایی شیلات استان هرمزگان:
تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی فرصتی برای سرمایه گذاری مطمئن و زود بازده

رئیس گروه پرورش ماهی در یایی شیلات استان هرمزگان از تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی به عنوان فرصتی مناسب،مطمئن و زود بازده  برای سرمایه گذاری و اشجاد اشتغال برای دانش آموختگان شیلات و علاقه مندان این صنعت یاد کرد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، عبدالرسول دریایی تصریح کرد:در استان حدود شش مرکز تولید ماهیان زینتی آب شور و شیرین وجود دارد که  تولید بالغ بر 700هزار قطعه بچه ماهی در سال گذشته را به همراه داشته است.

وی افزود از این شش مرکز،  سه مرکز در قالب آب شور و 3 مرکز در قالب آب شیرین در حال فعالیت است.

رئیس گروه پرورش ماهی در یایی شیلات استان هرمزگان با اشاره به اینکه مراکز آب شور استان در سالهای اخیر موفق به تولید انواع ماهیان زینی دریایی، و انواع دلقک ماهیان شده اند تصریح کرد: خوشبختانه این اقدامات خودکفایی استان در این زمینه را در بر داشته است.

 وی با تاکید بر حمایتهای دولت و شیلات ایران در ممنوع کردن ورود ماهیان زینتی که در داخل کشور تولید می شود را گامی مهم برای توسعه بازار و حمایت از تولیدات داخلی استان است .

دریایی  در ادامه گفت: با افزایش توسعه این مراکز و  حمایت شیلات از سرمایه گذاران این صنعت،آینده خوبی را برای این صنعت رقم زده است وامید است به زودی شاهد افزایش صادارت  مازاد نیاز کشور  باشیم.

رئیس گروه پرورش ماهی در یایی شیلات استان هرمزگان در ادامه از واجدین شرایط و علاقه مندان به این مهم جهت ورود به این صنعت دعوت کرد تا به معاونت آبزی پروری اداره کل شیلات هرمزگان مراجعه نمایند