در دیدار مدیر کل شیلات هرمزگان با فرماندار خمیر مطرح شد:
شیلات یکی از اصلی ترین محور های توسعه شهرستان خمیر

در دیدار مدیر کل شیلات هرمزگان با فرماندار خمیر از فعالیت های شیلاتی به عنوان محورهای توسعه شهرستان خمیر یاد  شد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، مدیر کل شیلات هرمزگان در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه خمیر و نزدیکی آن به بنادر اصلی و مرکز استان گفت: استفاده از این ظرفیت ها در کنار ظرفیت های طبیعی شهرستان خمیر میتواند نقش مهمی در توسعه و رونق این شهرستان داشته باشد.

محسن یکتاپور با اشاره به استقبال از سرمایه گذاران حوزه شیلات گفت: با توجه به تعاملات خوب و سازنده بین مجموعه شیلات هرمزگان و فرمانداری شهرستان خمیر آینده خوبی برای فعالیت های شیلاتی این شهرستان پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه شکوفایی و پیشرفت در تمامی زمینه های شیلاتی در این شهرستان گفت:  ایجاد اشتعال زایی،افزایش درآمد ساحل نشینان، ارزآوری و گسترش صنعت در بخش های آبزی پروری و صادرات از مهمترین برنامه های شیلات هرمزگان در این منطقه است.

این مقام مسئول با بیان اینکه شیلات  تضمینی ترین محور سرمایه گذاری و توسعه استان است  گفت:  این مهم نیازمند توجه و حمایت همه جانبه و بیش از پیش از فعالیت ها و ظرفیت های شیلات هرمزگان در سطح ملی و استانی است .

در ادامه فرماندار شهرستان خمیر با اشاره  اینکه شهرستان خمیر ظرفیت مناسبی برای توسعه شیلاتی دارد گفت:شیلات هرمزگان با انجام فعالیت های آبزی پروی، صیادی،صنعتی و... نقش مهمی را در توسعه این شهرستان دارد.

میرهاشم خواستار خاطر نشان کرد: :نگاه ویژه به شیلات  و توجه داشتن به مباحث اشتغال ساحل نشینان در شهرستان بسیار حائز اهمیت است