مدیرکل شیلات هرمزگان خبر داد :

آغاز فصل صید میگو در هرمزگان از دهم مهر

مدیرکل شیلات هرمزگان از آغاز فصل صید میگو  در آبهای هرمزگان از دهم مهرماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی  شیلات هرمزگان، محسن یکتاپور گفت: جلسه کمیته مدیریت صید میگو شیلات هرمزگان که با حضور نماینده پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان،جمعی از مسئولین  روسای شیلات شهرستانهای شیلات هرمزگان و جمعی از صیادان استان و نمایندگان آنها در اداره کل شیلات هرمزگان برگزار شد، آغاز فصل صید میگو هرمزگان از دهم مهرماه مشخص گردید .

وی با اشاره به اینکه رعایت قوانین و مقرارات صید و صیادی با همکاری صیادان نقش مهمی در حفظ منابع آبزیان برای نسل آینده و صید پایدار خواهد داشت، یادآور شد: با توجه به نظر تجمعی صیادان استان و کارشناسی های انجام شده از سوی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان این تصمیم صورت گرفته است.

یکتاپورسمپاشی شناورهای صیادی و ارایه گواهی سمپاشی توسط مالک شناور، شرکت دردوره های آموزشی وتوجیهی حفظ ذخایروافزایش کیفیت محصولات، ارایه بیمه بدنه وبیمه مسئولیت، دارابودن سامانه کنترل تردد وبروز بودن سامانه(داشتن شارژ)، نصب پلاک مربوط به اداره بنادر(شماره ثبت پروانه بهره برداری)، بغل نویسی شماره ثبت پروانه بهره برداری بصورت واضح،نصب پلاک صید و انجام بازدیدهای لازم توسط کارشناسان شیلات ونیروهای حفاظت منابع را اهم اقدامات لازم قبل ازصدورمجوزصیدمیگو خواند .

مدیر کل شیلات هرمزگان در ادامه با اشاره به کارشناسی های انجام شده از سوی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان پیش بینی میزان برداشت میگو در فصل صید میگوی هرمزگان را یک هزار و 650تن خواند و تصریح کرد: از این میزان بالغ بر هزار و 150 تن را میگوی درشت و حدود 450 تن را میگوی ریز و سرتیز تشکل می دهد.
گفتنی است استان هرمزگان با توجه طول نوار ساحلی، تنوع گونه ای، تنوع روش های صید، ۴۰ درصد صید آب های جنوب، حدود ۴۲۰۰ فروند شناور مجاز و۳۰ هزار نفر صیاد به عنوان قطب صید و صیادی در کشور محسوب می شود.