مراسم پر فیض زیارت عاشورا؛هر صبح ساعت 7:15 در نمازخانه شیلات هرمزگان