بسمه تعالی

اطلاعیه جذب و به کار گیری نیروی بومی برای فعالیت بر روی کشتی های صیادی فانوس ماهی(بخش خصوصی)

در راستای سیاست های سازمان شیلات ایران برای توسعه صید فانوس ماهیان و لزوم بکارگیری نیروی کار بومی برای فعالیت بر روی این شناورها در نظر است تعداد 200 نفر نیروی بومی دارای مدرک دریانوردی ، از بین متقاضیان به شرکت های خصوصی برای اشتغال معرفی گردد ، لذا از متقاضیان دعوت میشود برای نام نویسی به شیلات شهرستانهای جاسک ، سیریک ، میناب ، قشم و بندرعباس مراجعه نمایند .

اداره کل شیلات هرمزگان

اتحادیه تعاونیهای صیادی استان هرمزگان