کسب عنوان برتر جشنواره شهید رجایی توسط اداره کل شیلات هرمزگان

اداره کل شیلات هرمزگان در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی موفق به کسب عنوان برتر در امر خطیر ترویج و توسعه فرهنگ نماز شد.