مدیر کل شیلات هرمزگان:
شهرستانهای شیلاتی ظرفیتی مهم در ارتقای شیلات هستند

رؤسای شهرستانها باجدیت و قدرت در راستای پیشرفت حرکت کنند

مدیر کل شیلات هرمزگان صبح امروز در شورای شهرستانهای شیلات هرمزگان با  بیان اینکه شهرستانهای شیلاتی ظرفیتی مهم در ارتقای شیلات هستند گفت: رؤسای شهرستانها باجدیت و قدرت در راستای پیشرفت حرکت کنند

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،مهندس محسن یکتاپور در این جلسه که باحضور روئسای شیلات شهرستانهای هرمزگان برگزار شد با تاکید بر اهمیت عامل و ارتباطات در پیشبرد اهداف سازمانی مجموعه شیلات هرمزگان گفت: با قدرت از مدیران شهرستانها که دلسوزانه در راستای پیشبرد اهداف شیلاتی شهرستان گام بر می دارند حمایت خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اهمیت هفته دولت از مدیران شهرستانی خود خواست که با دست پر در هفته دولت برای مردم حرکت کنند.

مدیر کل شیلات هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان ظرفیت های خوبی در فعالیت های  شیلاتی دارد از مدیران شهرستانی خود خواست تا ارتقای تولید آبزیان، صید و صیادی اصولی و پایدار، ارتقای ارزش افزوده و حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان را به عنوان محور اصلی فعالیت های خود قرار دهند.

محسن یکتاپور با اشاره به اهداف برنامه های چهارم تا ششم توسعه در دستیابی به اهداف ترسیم شده برای مجموعه شیلات تصریح کرد: نقش شهرستانها در رسیدن به این مهم بسیار حائز اهمیت است و بدون شک هر شهرستان سهم قابل توجهی از تحقق این مهم را می تواند به خود اختصاص دهد.

گفتنی است شیلات هرمزگان با برخورداری از یازده شهرستان شیلاتی و حدود 1400 کیلومتر نوار ساحلی نقش مهمی در ارتقای جایگاه شیلاتی استان و کشور و همچنین توسعه این صنعت دارد.