هرمزگان پیشرو در ارائه خدمات به جامعه صیادی
صیادان هرمزگان از بیمه تکمیلی بهره مند می شوند.

مدیر کل شیلات هرمزگان در جلسه ای که با حضور مدیر کل دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران،مشاور معاون صید سازمان شیلات ایران،معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان، نمایندگان جامعه صیادی و نمایندگان بیمه کارگزار برگزار گردید از بهره مند شدن صیادان از بیمه تکمیلی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،سید پرویز محبی با بیان اینکه امروزه تنها داشتن بيمه هاي اجتماعي در هنگام بيماري و بروز حادثه براي بيمه شدگان كافي نيست گفت: با پیگیری های سازمان شیلات ایران و شیلات هرمزگان تلاش شده است تا همه صیادان کشور و استان از خدمات بیمه تکمیلی درمان بهره مند شوند.

وی  با اشاره به اهمیت و جایگاه صیادان برای شیلات و استان گفت : بدون شک این قشر از جامعه از اقشار پر تلاش و زحمت کش هستند و مجموعه شیلات هرمزگان و سازمان شیلات ایران برای افزایش رفاه و رضایتمندی این قشر تما تلاش خود را به کار می گیرد.


در انتهای این نشست ضمن برگزاری جلسه پرسش و پاسخ  شرکت کارگزار به بیان خدمات و شرایط بیمه ای خود پرداخت
.

لازم به ذکر است استان هرمزگان با داشتن 1400 کیلومتر نوار ساحلی وبیش از 450 فروند شناورصیادی و 277 هزار تن صید استان پیشرو در صید و صیادی کشور می باشد.