بررسی وضعیت پرورش میگو در شهرستان بندرعباس

بندرعباس آینده خوبی را برای صنعت پرورش میگو رقم خواهد زد

بندرعباس پشتوانه ای توانمندیهای هرمزگان در صنعت میگو پروری

در جلسه ای با حضور فرماندار بندرعباس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، مدیر کل شیلات هرمزگان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان و جمعی از مسئولان استانی وضعیت پرورش میگو در شهرستان بندرعباس و همچین واگذاری اراضی این منطقه جهت پرورش میگو بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، مدیر کل شیلات هرمزگان در این جلسه با تبریک ایام کرامت فعالیت های شیلاتی به ویژه صنعت میگو پروری را  به عنوان شتاب دهنده رونق اقتصادی و توسعه در استان هرمزگان خواند و گفت:خوشبختانه با حمایت های دولت تدبیر و امید در این سال شاهد رشد چشمگیر این صنعت در استان هرمزگان به ویژه شهرستان بندرعباس بوده ایم

وی با بیان اینکه شهرستان بندرعباس با بیش از 120 کیلومتر نوار ساحلی دارای ظرفیت های خوبی در صنعت پرورش میگو است گفت:سایت جلابی، کولغان و حسن لنگی را می توان از اراضی های مستعد این منطقه برشمرد که خوشبختانه واگذاری های اراضی آن با مشارکت فرمانداری،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین سازمان جهاد کشاورزی در مراحل نهایی است.

سید پرویز محبی با بیان اینکه هرمزگان رکورد دار تولید میگو کشور و همچنین رکورد دار میانگین تولید میگو در هکتار است گفت:ظرفیت های آبزی پروری شیهرستان بندرعباس پشتوانه خوبی برای حفظ و ارتقای این رکود ها در آینده خواهد بود.

گفتنی است استان هرمزگان با بیش از سه هزار و 660هکتار سطح زیر کشت توانسته است تولید بیش از 50 درصد میگو کشور به میزان 15هزار و 333تن را به خود اختصاص دهد.