باحضور مدیرکل شیلات  هرمزگان و مدیرکل امور مالیاتی استان:

برگزاری کارگاه آموزشی مالیاتی ویژه فعالان شیلاتی

کارگاه آموزشی ویژه فعالان شیلاتی با حضور مدیرکل شیلات  هرمزگان ، مدیرکل امور مالیاتی استان،معاونین شیلات هرمزگان، فعلان عرصه صیادی، تعاونی های صیادی، نمایندگان آبزی پروری در اداره کل شیلات هرمزگان با هدف بررسی و حل مشکلات مالیاتی و چگونگی ثبت اظهارنامه مالیاتی در سالن جلسات اداره کل شیلات هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ، مدیر کل شیلات هرمزگان  ضمن تبریک دهه ی کرامت  و با بیان اینکه یکی از جنبه های اساسی توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های اصلی توسعه در هر کشور، نظام اقتصادی آن کشور است   تصریح کرد پرداخت دواطلبانه مالیات و خود اظهاری نقش مهمی در این زمینه دارد.

سید پرویز محبی  حضور مدیرکل امور مالیاتی در جمع فعالان شیلاتی استان را اقدامی مشترک و باهدف شفاف سازی مباحث مالیاتی که همیشه در این عرصه وجود داشته است خواند و گفت: در ادامه این مباحث کارگاه آموزشی در همین راستا برای فعالین این عرصه برگزار گردید.

وی تصریح کرد: : از هرگونه کارگاه آموزشی جهت آشنایی بیشتر فعالین شیلاتی استان با قوانین مالیاتی و انجام تکالیف مالیاتی استقبال می کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان نیز در این کارگاه ضمن تبریک دهه ی کرامت به تشریح قوانین مالیاتی 133 و 81 قانون مالیات های مستقیم در خصوص فعالان شیلاتی پرداخت.

مریدی افزود: شرط بهره مندی از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی را تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا 31 تیرماه می باشد.

وی  با بیان اینکه فعالین حوزه صیادی بایستی تکلیف مالیاتی را به صورت مستمر مدنظر داشته باشند اظهار داشت:پیش ثبت نام کد اختصاصی و دریافت کلمه کاربری و رمز عبور جهت ثبت نام در سامانه www.tax.gov.ir ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی ، ارائه لیست حقوق برای کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل دارای نیروی کار، ارائه لیست خریدو فروش بر اساس ماده 169 مکرر و ارائه دفاترو اسناد و مدارک از جمله تکالیف مالیاتی می باشد.

شایان ذکر است در پایان به تمامی سوالات مالیاتی فعالان شیلاتی  توسط دادیار انتظامی اداره کل امور مالیاتی هرمزگان و کارشناسان امر پاسخ داده شد.