مدیر کل شیلات هرمزگان خبر داد:
هرمزگان رکوردار تولید میگو در هکتار

مدیر کل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه میانگین تولید میگو در هکتار کشور حدود سه تن و 500 کیلیو گرم است گفت: خوشبختانه این میزان در استان هرمزگان به بیش از چهار تن و 200کیلیوگرم می رسد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،سید پرویز محبی با بیان اینکه استان هرمزگان با حمایت های دولت تدبیر و امید توانست بخشی از مزارع پروش میگو را احیا و یا به چرخ تولید برساند که  سایت های سایه خوش شهرستان بندرلنگه، عدالت شهرستان سیریک، کولغان شهرستان بندرعباس، دوستکو شهرستان قشم و ... از مهم ترین این موارد بوده است  و با افزوده شدن این مزارع سطح زیر کشت استان افزایش قابل توجهی پپدا کرد.

محبی خاطر نشان شد افزایش 16 درصدی مزارع فعال استان طی کراپ اول و دوم موجب افزایش 22 درصدی سطح زیرکشت و افزایش 55 درصد تولید استان گردید.

مدیر کل شیلات هرمزگان افزود میانگین تولید در هکتار استان از  سه تن و 301 کیلوگرم در هکتار در سال 1395 به  چهار تن و 200کیلوگرم رسیده است و شاهد رشد 27 درصدی در این میزان بوده ایم .

محبی با بیان اینکه در مجموع تولید میگوی پرورشی استان با  با بیش از سه هزار و660 هکتار سطح زیرکشت، به پانزده هزار و 333 تن رسید که این مهم نتیجه حمایت دستگاه های اجاریی استان واز صنعت آبزی پروی،همت بهره برداران و پیگیری های کارکنان شیلات هرمزگان به عنوان مجموعه ای خدمتگذار بوده است و  امید است در سال جاری نیز شاهد تداوم این روند افزایشی باشیم.