مدیر کل شیلات هرمزگان خبر داد:

رشد 15 درصدی  صید هرمزگان در سال96

مدیر کل شیلات هرمزگان به اشاره به اینکه صید و صیادی یکی از مهمترین مشاغل در استان هرمزگان است از تداوم و پایداری صید اصولی برای نسل آینده به عنوان هدف متعالی سازمان شیلات ایران در استان یاد کرد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،سید پرویز محبی با بیان ابنکه در استان هرمزگان بالغ بر 30 هزار نفر صیاد با بیش از 4200فروند شناور مشغول به صید و صیادی هستند گفت: حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان برای نسل آینده و تداوم این حرفه آبا اجدادی منطقه بدون شک تنها با صید اصولی و رعایت قوانین اجرایی است.

وی با بیان اینکه در راستای مدیریت صید آبزیان به منظوربرداشت اصولی و صید پایدار اقدامات بسیار مناسبی صورت پذیرفت گفت: اعمال ممنوعیت‌های صید برابر با تصمیمات کمیته مدیریت صید استان، برگزاری جلسات کمیته مدیریت صید، تقویت نیروی انسانی و تجهیزات یگان حفاظت منابع آبزیان استان، برنامه‌ریزی برای صید آبزیان کمتر برداشت‌شده، برگزاری طرح دریابست و همچنین نظارت پیوسته بر عملیات صید  و تخلیه صید را از اهم این اقدامات بر شمرد.

محبی تصریح کرد: با عنایت به لزوم حفاظت و مراقبت از آبزیانی که میزان ذخیره آنها کاهش و تحت فشار است براساس فصل زادوولد این آبزیان تقویم ممنوعیت صید با همکاری کارشناسان پژوهشکده خلیج‌فارس و دریای عمان و طرح در کمیته مدیریت صید استان تعیین می گردد که رعایت این مهم نقش بسزایی در تدام صید اصولی و پایدار  دارد.

مدیر کل شیلات هرمزگان پایش سامانه کنترل تردد شناورهای فانوس ماهی به‌صورت مستمر و معرفی متخلفان صیادی به کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی استان به تعداد 43 مورد،برگزاری کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی استان به تعداد 185 پرونده و صدور و ابلاغ آراء صادره به مالکین شناورهای متخلف ،اعمال میزان یک هزار و 433 روز تعلیق مجوز صید شناورهای متخلف صید فانوس ماهیان و پیگیری تخصیص اعتبارات لازم در خصوص ایجاد زیستگاهای مصنوعی جدید و پایش زیستگاهای فعلی را از اهم دیگر اقدامات این اداره کل در پایش و بهسازی منابع دریایی در راستای تدام صید خواند.

گفتنی است استان هرمزگان در سال 1396  با صید بیش از 277 تن از انواع آبزیان توانست نسبت به سال گذشته بالغ بر 15 درصد رشد در راستای صید اصولی و پایدارو تاکید بر  افزایش تولید آبزیان داشته باشد.