راه اندازی میز خدمت
راه اندازی میز خدمت در اداره کل شیلات استان هرمزگان

مدیر کل شیلات استان هرمزگان از راه اندازی میز خدمت با هدف روان سازی امورات اداری و تکریم ارباب رجوع در اداره کل شیلات استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش  روابط عمومی شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی  با ا اشاره به اهمیت میز خدمت  افزود: راه اندازی این میز با اهدافی همچون خدمت رسانی بهینه و مورد رضایت اربابان رجوع از امسال از طریق اصلاح فرآیندها، حذف فرآیندهای غیرضروری و زائد، افزایش سرعت ارائه خدمات، افزایش سطح دسترسی به خدمات مرتبط با ارباب رجوع و نیز دسترسی آسان به خدمات از طریق متمرکز کردن آن ها در یک مکان با الگوگیری از سیستم مدیریت کیفیت انجام شد.
وی ادامه داد: هم اکنون این میز با  چهارنفر پرسنل و و ارائه بیش از هشت خدمت با  پشتیبانی تمام ادارات و واحدهای این اداره کل در حال ارائه خدمت به مراجعان می باشد
محبی با اشاره به جلوگیری از هدر رفت زمان و انرژی در مراجعه کنندگان و نیروهای اداری بعنوان یکی دیگر از اهداف راه اندازی میز خدمت، یادآور شد: مردمی که با مراجعه به اداره کل برای رفع مشکلات خویش دچار سردرگمی می شدند، کارمند میز خدمت ضمن تکریم و راهنمایی مراجعه‌کنندگان، درخواست‌ها و نامه‌های مردم را از طریق واحدهای مختلف آن اداره پیگیری میکند
مدیر کل شیلات هرمزگان  اضافه کرد: تعبیه مکان میز خدمت در اداره کل یکی از موضوعاتی است که مورد رضایت بسیاری از اربابان رجوع قرار گرفته است، قرار گرفتن آن در سالن همکف، طراحی شکیل آن، تجهیز مناسب و همچنین تعبیه  مراتب تکریم ارباب رجوع که امکان انتظار راحت مراجعه کنندگان را  برای دریافت خدمت مورد نظر در میز خدمت فراهم می کند از جمله اقداماتی محسوب می شود که برای حصول به هدف خدمتگزاری به مردم انجام شده است.
به گفته این مقام مسئول کلیه پرسنل مستقر در این میز خدمت، آموزش های لازم را مبنی بر چگونگی ارائه خدمت بهینه در میز، خدمات قابل ارائه تمامی ادارات زیرمجموعه اداره کل  شیلات استان هرمزگان و نحوه کار سریع و با دقت با سیستم های اداری و رایانه ای فرا گرفته اند و سعی شده است از بهترین نیروها و همکاران مجرب این اداره کل بهره بردای گردد.
در اداره کل شیلات استان هرمزگان

مدیر کل شیلات استان هرمزگان از راه اندازی میز خدمت با هدف روان سازی امورات اداری و تکریم ارباب رجوع در اداره کل شیلات استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش  روابط عمومی شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی  با ا اشاره به اهمیت میز خدمت  افزود: راه اندازی این میز با اهدافی همچون خدمت رسانی بهینه و مورد رضایت اربابان رجوع از امسال از طریق اصلاح فرآیندها، حذف فرآیندهای غیرضروری و زائد، افزایش سرعت ارائه خدمات، افزایش سطح دسترسی به خدمات مرتبط با ارباب رجوع و نیز دسترسی آسان به خدمات از طریق متمرکز کردن آن ها در یک مکان با الگوگیری از سیستم مدیریت کیفیت انجام شد.
وی ادامه داد: هم اکنون این میز با  چهارنفر پرسنل و و ارائه بیش از هشت خدمت با  پشتیبانی تمام ادارات و واحدهای این اداره کل در حال ارائه خدمت به مراجعان می باشد
محبی با اشاره به جلوگیری از هدر رفت زمان و انرژی در مراجعه کنندگان و نیروهای اداری بعنوان یکی دیگر از اهداف راه اندازی میز خدمت، یادآور شد: مردمی که با مراجعه به اداره کل برای رفع مشکلات خویش دچار سردرگمی می شدند، کارمند میز خدمت ضمن تکریم و راهنمایی مراجعه‌کنندگان، درخواست‌ها و نامه‌های مردم را از طریق واحدهای مختلف آن اداره پیگیری میکند
مدیر کل شیلات هرمزگان  اضافه کرد: تعبیه مکان میز خدمت در اداره کل یکی از موضوعاتی است که مورد رضایت بسیاری از اربابان رجوع قرار گرفته است، قرار گرفتن آن در سالن همکف، طراحی شکیل آن، تجهیز مناسب و همچنین تعبیه  مراتب تکریم ارباب رجوع که امکان انتظار راحت مراجعه کنندگان را  برای دریافت خدمت مورد نظر در میز خدمت فراهم می کند از جمله اقداماتی محسوب می شود که برای حصول به هدف خدمتگزاری به مردم انجام شده است.
به گفته این مقام مسئول کلیه پرسنل مستقر در این میز خدمت، آموزش های لازم را مبنی بر چگونگی ارائه خدمت بهینه در میز، خدمات قابل ارائه تمامی ادارات زیرمجموعه اداره کل  شیلات استان هرمزگان و نحوه کار سریع و با دقت با سیستم های اداری و رایانه ای فرا گرفته اند و سعی شده است از بهترین نیروها و همکاران مجرب این اداره کل بهره بردای گردد.