مدیر کل شیلات هرمزگان در بازدید از شهرستان بندرلنگه خبر داد:

تولید بالغ بر 50میلیون قطعه بچه میگو در مرکز تکثیر لارو میگو واقع در حمیران  

بهره برداری از مرکز تکثیر لارو میگو واقع در حمیران در کمتر از شش ماه

مدیر کل شیلات هرمزگان در جریان بازدید از ظرفیت های آبزی پروری و صیادی بندرلنگه از تولید بالغ بر 50میلیون قطعه بچه میگو در مرکز تکثیر لارو میگو واقع در حمیران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی با بیان اینکه این مرکز در مدت شش ماه پس از کلنگ زنی احداث و به بهره برداری رسیده است،اعتبار هزینه شده در آن را بالغ بر چهل میلیارد ریال  خواند.

وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی این مرکز 50میلیون قطعه است تصریح کرد خوشبختانه با تدابیر اندیشه شده این مرکز تا ظرفیت تولید 200میلیون قطعه را نیز می تواند پاسخگو باشد.

محبی با بیان اینکه استان هرمزگان بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون قطعه ظرفیت تولید بچه میگو دارد تصریح کرد : خوشبختانه تا به امروز استان هرمزگان موفق به تولیدبالغ بر یک میلیارد قطعه بچه میگو تولید شده است.

 

گفتنی است استان هرمزگان با تولیدیک میلیارد و 400میلیون قطعه بچه میگو وتولید  بالغ بر 15هزار تن میگوی پرورشی رتبه اول تولید میگوی کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.