در نشست هماهنگی راه اندازی میز خدمت دراداره کل شیلات هرمزگان مطرح شد؛

میز خدمت شیلات هرمزگان به بهترین شکل پاسخگوی ارباب رجوع خواهد بود

 

درجلسه کارگروه توسعه مدیریت شیلات هرمزگان با موضوع نحوه استقرار میز خدمت و خدمات قابل واگذاری  به میز خدمت با حضور مدیر کل شیلات هرمزگان،معاونین اداره کل و همچنین جمعی از مسئولین شیلات هرمزگان ،مدیر کل شیلات هرمزگان بر پاسخگویی میز خدمت شیلات هرمزگان به بهترین شکل ممکن به اربابان رجوع تاکید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،سید پرویز محبی در این نشست گفت: در شیلات هرمزگان براساس تصمیم دولت و دستورالعمل رئیس جمهوری میز خدمت به زودی کار خود را در مجموعه شیلات هرمزگان آغاز خواهد کرد.

 

وی با تاکید بر اینکه  باید بهترین و زبده ترین نیروها و کارشناسان مجموعه شیلات هرمزگان در میز خدمت حضور یابند و پاسخگوی ارباب رجوع باشند گفت:این کار باید با بهترین کیفیت جهت بهبود انجام کار ارباب رجوع در مجموعه شیلات هرمزگان انجام شود.

 

محبی ادامه داد:برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان میز خدمت، سعی بر انجام امور مراجعین به صورت کامل در میز خدمت،تلاش برای استفاده از نیروهای زبده و کارشناسان با تجربه در این سمت و ... از اهم برنامه های شیلات هرمزگان در این راستا خواند.