مسئول حقوقی شیلات هرمزگان خبر داد:

برگزاری دوره آموزشی با هدف  ایجاد وحدت رویه تشکیل پرونده های تخلفات و جرائم صیادی

مسئول حقوقی شیلات هرمزگان از برگزاری دوره آموزشی با هدف  ایجاد وحدت رویه تشکیل پرونده های تخلفات و جرائم مربوط به فعالیت های تحت نظارت یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان با حضور فرمانده های یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان و شهرستان ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،محمود آزاد با بیان اینکه  ایجاد وحدت رویه تشکیل پرونده های تخلفات و جرائم صیادی امری مهم در راستای کاهش ابهامات قانونی و همچنین اجرای عدالت یکسان در میان مردم است گفت: این دوره آموزی نیز با توجه به گستردگی فعالیت های تحت نظارت یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان بر گزار شده است.

وی مطرح شدن موارد حقوقی از قبیل محدوده صلاحیت اجرای قانون و صلاحیت محاکم قضایی ، ادله اثبات دعوی، مدارک و مستندات مورد نیاز جهت طرح شکایت و تشریح فرمهای اولیه تشکیل پرونده جهت ارسال پرونده به محاکم قضایی را از اهم اموارد مطروح در این دوره آموزشی خواند.