بازدید دبیر IOTC  و نماینده فائو در ایران از بازار عرضه آبزیان و کارخانه کنسرو سازی

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان،مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران،  دبیر(کمیسیون بین المللی تن ماهیان اقیانوس هند ) IOTC   و نماینده فائو در ایران از عرضه آبزیان و کارخانه کنسرو سازی شهرستان بندرعباس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان با بیان اینکه صید و صیادی در استان هرمزگان از جایگاه ویژه ای برخوردا است گفت: خوشبختانه حضور در چنین کمیسیون های بین المللی در رشد کمی و کیفی صید و همچنین تبادل نظر در رابطه با فن آوری های صید تاثیرات بسزایی دارد.

مسعود بارانی کمیسیون بین المللی تن ماهیان اقیانوس هند و فائو را به عنوان محور اصلی و بین المللی صید تون اهیان خواند و تصیح کرد:با توجه به اقدامات و پیگیری های انجام شده شاهد جایگاه خوب استان هرمزگان و کشور جمهوری اسلامی ایران در این عرصه هستیم.

در ادامه مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران با اشاره به سهم بسزای شیلات هرمزگان در صید کشور گفت: استان هرمزگان مهم ترین استان کشور در حوزه صید و صیادی است.

مختار آخودی از صید در آبهای بین المللی و آبهای دور از ساحل به عنوان ظرفیتی ارزشمند یاد کرد.

وی درادامه با اشاره به  توسعه صید لانگ لاین از طریق ایجاد ناوگان اختصاصی لانگ لاینر تون ماهیان گفت: اخذ موافقت کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند برای اعزام junhnd کشتی لانگ لاینر تن ماهیان ، آغاز برنامه تغییر روش صید گوشگیر به لانگ لاین توسط شناورهای کلاس لنج از جمله اقدامات مهم و اخیر  این سازمان است.

گفتنی است استان هرمزگان در سال 94 میزبان سومین نشست کمیته فنی تعیین معیارهای لازم برای سهمیه بندی صید کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند با حضور مدیران ارشد ۳۵ کشور جهان و به میزبانی جهموری اسلامی ایران بوده است.