عمليات آبگيري و لاروريزي ميگو، يكي از سايت هاي پرورش ميگو در شرق بندرعباس با حضور دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان،سید محمد مجابي قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در امور مجلس ،رئيس سازمان جهاد كشاورزي و مدير كل شيلات هرمزگان صورت پذیرفت .

 

به گزارش روابط عمومي شيلات هرمز گان، فاز نخست اين سايت پرورش ميگو توسط شركت جامعه سازان ساحل جنوب در مساحت 400 هكتار اجرايي شده و براي آن اعتباري بالغ بر 70 ميليارد تومان از منابع سرمايه بخش خصوصي و تسهيلات بانكي هزينه شده است .

 

همچنين با حضور استاندار هرمزگان عمليات اجرايي فاز دوم اين سايت پرورش ميگو در مساحت 500 هكتار  اعاز گردید

 

استاندار هرمزگان پس از بهره برداري از اين سايت پرورش ميگو، عنوان كرد: راه اندازي مزارع پرورش ميگو در هرمزگان در حال نهادينه سازي است .

 

وي ادامه داد: دولت اعتبارات مناسبي را براي ايجاد زيرساخت هاي پرورش ميگو تخصيص داده است.