به میزبانی شیلات شهرستان بندرعباس :

برگزاری دوره آموزشی رعایت حریم مرزی و محیط زیست دریایی برای صیادان بندرعباس

رئیس اداره شیلات شهرستان بندرعباس از برگزاری دوره آموزشی رعایت حریم  ومحیط زیست دریایی برای صیادان شهرستان بندرعباس  خبر داد .

به گزارش روابط عمومی  شیلات هرمزگان ، نادر کرمی گفت: دوره آموزشی رعایت حریم مرزی با حضور بالغ بر 60 نفر از ناخداها و مالکین شناورهای صیادی و کارشناس دریابانی در محل بندر صیادی پشت هشر بندرعباس برگزار گردید.

وی افزود : در این دوره آموزشی کارشناس مرزبانی نکات لازم در خصوص رعایت حریم مرزی به صیادان آموزش داده و در پایان به پرسش صیادان در خصوص مباحث رعایت حریم مرزی پاسخ دادند .

رئیس اداره شیلات شهرستان بندرعباس افزود : همچنین در این دوره آموزشی در مقدمه تعاریفی از محیط زیست دریایی و اطلاعات پیش نیاز دوره بیان شد و در ادامه ضمن مشارکت صیادان در مبحث فوق اقدامات مقتضی در خصوص آلاینده ها اعم از اهمیت آموزش و ارتقای آگاهی عمومی و رعایت ضوابط و اصول مربوطه همچنین توسعه پایدار تبادل نظر شد .