باهمراهی معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان صورت گرفت:

بازدید دبیر IOTC  و نماینده فائو در ایران از فعالیت های صیادی بندر کنگ

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان  از بازدید دبیر(کمیسیون بین المللی تن ماهیان اقیانوس هند ) IOTC  و نماینده فائو در ایران از فعالیت ها و ظرفیت های صیادی بندر کنگ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،مسعود باارنی با بیان اینکه اقیانوس هند یکی از زیستگاه های اصلی تن ماهیان در جهان است و سالانه حدود یک و هفت دهم میلیون تن از این ماهی در این اقیانوس صید می شود . تصریح کرد :در این زمینه از چندین سال قبل سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد (FAO) به منظور مدیریت هرچه بهتر صید و ذخایر آبزیان در جهان، کمیسیون های منطقه ای را تشکیل داده که ازجمله آن کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند (IOTC) است .

وی با بیان اینکه این کمیسیون، برنامه ریزی مدیریت صید ماهیان سطح زی درشت در اقیانوس هند را عهده دار است و ضمن ارزیابی ذخایر موجود و میزان قابل برداشت سالانه، کنترل گسترش صید و توسعه ناوگان صیادی همه کشورها را در اقیانوس دراختیار دارد .

بارانی بازدید این کمیسون از ظرفیت های صیادی بندر کنگ را گامی مهم در عرصه های بین المللی شیلات و همچنین معرفی ظرفیت های صیادی استان خواند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان  بازدید از ناوگان صیادی بندر کنگ،شیوه صید ،نحوه آمار گیری و بیومتری ،دیدار با صیادان و ... را از اهم فعالین های بازدید دبیر IOTC  و نماینده فائو در ایران از فعالیت ها و ظرفیت های صیادی بندر کنگ خواند.

گفتنی است ظهر امروز نیز دبیر IOTC (کمیسیون بین المللی تن ماهیان اقیانوس هند )    و نماینده فائو در ایران از فعالیت های صیادی بندر کنگ با مدیر کل شیلات هرمزگان دیدار خواهند داشت.