دیدار مدیرکل شیلات هرمزگان با  کارکنان شیلات هرمزگان به مناسب سال نو