در بازدید از بندرصیادی پشت شهر شیلات بندرعباس و یگان حفاظت از منابع آبزیان شیلات هرمزگان مطرح شد:
بندرعباس مروارید درخشان کشور در حوزه خدمات صید وصیادی
در بازدید  معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران ،مدیرکل شیلات هرمزگان ،رئیس شیلات شهرستان بندرعباس،فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان و جمعی از مسؤلین شیلات از بندرصیادی پشت شهر شیلات بندرعباس و یگان حفاظت از منابع آبزیان شیلات هرمزگان، بندرعباس به عنوان مروارید درخشان کشور در حوزه خدمات صید وصیادی مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،در حاشیه این بازدید ها  معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران با بیان اینکه استان هرمزگان به عنوان قطبی شیلاتی برای کشور مطرح بوده است گفت: خوشبختانه در مرکز استان هرمزگان هم اقدامات خوبی را در حوزه شیلات به ویژه خدمات بنادر صیادی، صید و صیادی شاهد هستیم.
دکتر شاپور کاکولکی با بیان اینکه شیلات استان با 22 بندر صیادی و صید افزون بر 240 هزار تن انواع آبزی، 30 درصد بنادر صیادی و 36 درصد صید انواع آبزیان کشور را به خود اختصاص داده است تصریح کرد: این ظرفیت ها باعث شده است استان هرمزگان بتواند جایگاهی ویژه و برتری در شیلات کشور در حوزه صید و صیادی داشته باشد.
وی افزود: خوشبختانه در بندر صیادی پشت شهر بندرعباس نیز اقدامات خوبی از جمله حضور ایستگاه دائمی آتش نشانی در این بندر،احداث ساختمان اداری شیلات شهرستان بندرعباس در این بندر،احدث ساختمان اداری تعاونی صیادی مستقر در این بندر،احداث جایگاه سوخت رسانی به شناورهای صیادی و ... صورت گرفته است.
کاکولکی در ادامه با بیان اینکه این بندر صیادی باتوجه به موقعیت بندرعباس جایگاه ویژه ای دارد تصریح کرد: امید است با پیگیری های صورت گرفته و همچنین حمایت های مسولین استانی و کشوری  در آینده ای نزدیک شاهد تکمیل این بندر صیادی و اتمام تمامی مراحل ساخت آن باشیم.
در ادامه مدیر کل شیلات هرمزگان  وجود بنادر مناسب جهت انجام تدارکات شناورهاي کلاس لنج –قایق و کشتی، وجود بازار عرضه بهداشتی آبزیان، دسترسی به صیدگاه میگوی تجاری، وجود ظرفیت مناسبی از صنایع شیلاتی و  وجودبنادر شهید رجائی وباهنر در شهرستان به منظور صادرات آبزیان از ظرفیت های ویژه شیلات بندرعباس خواند که می تواند موجبات ارتقای بیش از پیش فعالیت های شیلات این شهرستان را فراهم سازد.
سید پرویز محبی همچنین  در ادامه تصریح کرد خوشبختانه امید است با توجه به حمایت های صورت گرفته بتوانیم در آینده ای نزدیک شاهد تکمیل بندر صیادی پشت شهر باشیم.