با حضورمدیر کل شیلات استان صورت گرفت:

آغاز جشن صیادی به مناسبت دهه فجردرجزیره کیش

جشن صیادی  در جزیره کیش با حضور مدیر کل شیلات استان،مدیر عامل منطقه آازاد کیش، معاونت صیدوبنادر ماهیگیری شیلات ایران، معاونت صیدوبنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان و جمعی از بهره برداران شیلاتی،مسئولین و مردم باهمکاری شیلات هرمزگان، منطقه ازادکیش وتعاونی صیادی کیش به مناسبت ایام الله دهه فجر  آغاز شد..