ارمغانی دیگر از شیلات هرمزگان برای استان:
هرمزگان رکوردار کشور در تولید میگوی پرورشی برای دومین سال متوالی

کسب مقام اول تولید میگوی پرورشی توسط استان هرمزگان

مدیر کل شیلات هرمزگان باپایان فصل تولید میگوی پرورشی  از کسب مقام اول تولید میگوی پرورشی کشور توسط استان هرمزگان با تولید 15330تن میگو خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،سید پرویز محبی با بیان اینکه هرمزگان برای دومین سال متوالی رکورددار تولید میگوی پرورشی در بین استانهای میگوپرور کشور شده است تصریح کرد: این میزان تولید میگو نسبت به مدت مشابه در سال قبل با 54درصد رشد همراه بوده است.

وی افزود: این میزان تولید از سطح سه هزار و 660هکتار طی دودوره پرورش ازسه هزار و 520استخردر قالب 223 مزرعه و 9سایت در شهرستانهای جاسک، سیریک، میناب ،بندرعباس ،بندرلنگه ،پارسیان،جزایرقشم وهنگام  بوده است.

محبی تصریح کرد: میگوی پرورشی تولید شده در استان  پس از تامین نیاز بازار داخل حدود80درصد آن به مقاصد کشورهای چین ،ویتنام، امارات ،عمان وفرانسه و...صادر شد .

مدیر کل شیلات هرمزگان  با اشاره به اینکه در سالجاری شاخص تولید رشد چشم گیری داشته  تصریح کرد: تولید متوسط در واحد سطح با35درصد افزایش نسبت به سال قبل به چهار هزار و 200کیلوگرم در هکتار رسیده است.

محبی با بیان اینکه نرخ بازماندگی میگو نیز افزایش داشته است گفت :  خوشبختانه در روند تولید میگوی پرورشی ضریب تبدیل غذا نیز کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان میناب با نه هزار و 470 تن بیشترین میزان تولید در سطح شهرستانهای هرمزگان را داشته است گفت:پس از میناب به ترتیب شهرستان بندرلنگه ،سیریک ،قشم ،پارسیان ،بندرعباس و جاسک بیشترین سهم رادر تولید میگوی پرورشی استان داشته اند.

این مقام مسئول تصریح کرد:در استان هرمزگان دو دوره در سال پرورش میگو انجام میشود که در سال جاری از سه هزار و 660 هکتار  سطح زیر کشت میزان، 16/73 در صد آن در دوره اول  پرورش داده شده و  84/26 در صد آن در دوره دوم   پرورش یافته است .

محبی در پایان افزوود:همچنین در سال جاری با فعالیت 11مرکزتکثیر در شهرستانهای جاسک،سیریک-میناب-قشم وبندرلنگه یک میلیارد و 400 میلیون  قطعه لارو میگوتولیدشد که یک میلیارد و 225 میلیون قطعه آن در مزارع استان ذخیره سازی شد و175میلیون قطعه به استانهای سیستان وبلوچستان وگلستان ارسال شد.