طی حکمی از سوی معاون وزیر ورئیس سازمان شیلات ایران :
قائم مقام مدیر کل شیلات هرمزگان منصوب شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی ورئیس سازمان شیلات ایران طی حکمی قائم مقام مدیر کل شیلات هرمزگان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،دکتر حسن صالحی به پیشنهاد مدیر کل شیلات هرمزگان مهندس علی کریمی معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان را به سمت قائم مقام مدیرکل شیلات هرمزگان با حفظ سمت منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس علی کریمی

معاون محترم توسعه آبزی پروری اداره کل شیلات استان هرمزگان

باسلام

با عنایت به پیشنهاد جناب آقای مهندس سید پرویز محبی مدیرکل محترم شیلات استان هرمزگان جنابعالی با حفظ سمت به عنوان "قائم مقام مدیر کل شیلات استان"منصوب می شوید .

امید است در راستای اجرای سیاست ها ی اقتصاد مقاومتی و وظایف محوله موفق و موید باشید .

حسن صالحی

 معاون وزیر و رئیس سازمان