دیدار مدیرکل شیلات هرمزگان با فرماندار و امام جمعه جاسک\\بازدید مدیر کل شیلات هرمزگان از ظرفیت های شرق استان
مدیر کل شیلات هرمزگان به همراه معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان ضمن بازدید از ظرفیت های شیلاتی شرق استان با امام جمعه این شهرستان و فرماندار شهرستان جاسک دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،در این دیدارها مدیر کل شیلات هرمزگان با بیان اینکه شرق استان،محور فعالیت های شیلاتی استان هرمزگان است گفت:استان هرمزگان خوشبختانه به ویژه در منطقه شرق هرمزگان از مناطق برخوردار و پیشرو در مسایل شیلاتی است،
در ادامه همچنین مدیر کل شیلات هرمزگان از بندرصیادی گوگسر،سردخانه و عمل آوری گوگسربازدید و  با
باصیادان گوگسردیدار داشتند.