بازدید هیات اعزامی شیلات هرمزگان از ظرفیت های شیلاتی آستاراخان و مسکو

جمعی از تعاونی های صیادی استان هرمزگان به همراه فعالین این عرصه و معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان از ظرفیت های شیلاتی آستاراخان و مسکو بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان در حاشیه این بازدید ها با اشاره به اینکه کشور روسیه و بندر آستاراخان از مناسبت های مشترک شیلاتی به ویژه در بخش صیادی با ایران برخوردار است گفت: این بازدید ها در راستای آشنایی هرچه بیشتر صیادان با روش های صید ، فعالیت های شیلاتی بازارهای آبزیان، فرآوری آبزیان، ادوات صید مورد استفاده ،  روش های حفظ و بازسازی ذخایر و.......در کشور مقصد بوده است.

مسعود بارانی شناخت و توسعه زمینه های تجارت آبزیان،همکاری های تحقیقاتی، صید و صیادی، آبزی پروری ،شناسایی بازار صادرات آبزیان ایران به روسیه  را از دیگر اهداف مهم این بازدید ها خواند0

وی افزود ملاقات با ریاست شیلات استان استراخان, ملاقات با ریاست اتحادیه شیلات استان استراخان  ،بازدید از مجموعه صیادی و کارخانه فرآوری ماهی، بازدید از کارخانه تور بافی و ... را ازبرنامه های مهم اجرا شده در بندر استاراخان خواند.

بارانی همچنین ملاقات با معاونت محترم و مدیر بین الملل شیلات روسیه فدرال،ملاقات مدیریتی  رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه ،و بازدید از بزرگترین مرکز و پایانه مواد غذایی در روسیه را از برنامه های مهم انجام شده در کشور روسیه خواند.