آگهی عمومی

به اطلاع می رساند اداره کل شیلات استان هرمزگان در نظر دارد جهت واگذاری مجوز پرورش میگو در استان ، اراضى استعدادیابی شده پرورش میگوی منطقه کرگان واقع در شهرستان میناب را به متقاضيان واجد شرایط به صورت قطعات 20 هکتاری با سرمایه شخصی متقاضی واگذار نماید.لذا متقاضيان می توانند از تاریخ 96/9/25 لغایت 96/9/29 با مراجعه به وب سایت اداره کل و دفتر معاونت آبزی پروری و شیلات شهرستان میناب به آدرس های زیر نسبت به آگاهی از شرایط واگذاری ، ارائه مدارک لازم و ثبت نام اقدام نمایند .

آدرس وب سایت : www.shilathormozgan.ir

آدرس :بندرعباس خیابان امام خمینی اداره کل شیلات هرمزگان معاونت آبزی پروری طبقه همکف

میناب بلوار رسالت اداره کل شيلات


بسمه تعالی

دفترچه ثبت نام متقاضیان پرورش میگو

واگذاری مجوز پرورش میگوی سایت کرگان

(اداره کل شیلات استان هرمزگان)

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با استعانت از خداوند قادر متعال با هدف رونق تولید و اشتغالزایی، این اداره کل در نظر دارد مجوز سایت پرورش میگوی کرگان را به متقاضیان واجد شرایط حقیقی و حقوقی، جهت اجرای طرح پرورش میگو واگذارنماید.

الف: موقعیت و شرایط اراضی قابل واگذاری

شهرستان میناب  اراضی پتانسیل یابی شده کرگان

 واگذاری مجوز  به صورت قطعات20هکتاری و به صورت متمرکز انجام می پذیرد .

تاسیسات زیربنایی سایت(کانال آبرسان اصلی، زهکش اصلی، دیواره حفاظتی، جاده دسترسی، ابنیه و پل ها، مطالعات زیست محیطی، نقشه های اجرایی تاسیسات زیربنایی ، برق و خطوط انتقال برق و...) بصورت متمرکز اجرا خواهد شد و متقاضیان یا بهره برداران نمی توانند این تاسیسات را به صورت جداگانه اجرا نمایند.  

ü     کلیه هزینه های مشترک زیربنایی و هزینه مطالعات زیست محیطی و تهیه نقشه ها به عهده متقاضیان می باشد.

- احداث تاسیسات مشترک سایت از محل سهم آورده متقاضی(موضوع بند ج) و توسط هیئت امناء منتخب و هزینه های احداث مزارع توسط متقاضیان و تحت نظارت کارشناسان فنی شیلات و ناظرین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام می گیرد.

   - پس از انتخاب متقاضیان، تعیین قطعه زمین(پلاک) محل اجرای مزرعه برای هر متقاضی بر حسب اولویت تاریخ ضمانت نامه بانکی ارائه شده و یا به صورت قرعه کشی مشخص خواهد شد .

ب: نحوه ارائه تقاضا و اعلام پذیرفته شدگان :

-  هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت نام، بایستی مدارک مورد نیاز را تهیه و در تاریخ مقرر به اداره شیلات شهرستان میناب تحویل و رسید دریافت نمایند.  

- تاریخ دریافت اسناد در ساعات اداری  25/9/1396 لغایت29/9/ 1396می باشد .

- به تقاضاهایی که قبل و یا بعد از موعد تعیین شده در بند قبلی به اداره شیلات شهرستان میناب تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. لذا مراجعینی که قبل از این تاریخ به هر نحو ممکن تقاضایی در خصوص پرورش میگو تسلیم اداره کل شیلات هرمزگان و یا شیلات شهرستان میناب کرده باشند نیز بایستی مجدداً طبق برنامه و شرایط قید شده در این آگهی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

-  پس از پایان مهلت ثبت نام، تقاضاهای رسیده شده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت .

چنانچه تعداد متقاضیان از تعداد قطعات(پلاک) مورد نظر در مجتمع بیشتر باشد واگذاری قطعات به متقاضیان براساس اولویت بومی بودن و تاریخ ضمانت نامه بانکی ارائه شده تعیین خواهد شد. همچنین متقاضی بایستی شاغل دولتی نباشد و تاکنون زمین جهت تکثیر و پرورش میگو از سازمان شیلات دریافت نکرده باشد.

ج: سرمایه گذاری متقاضی :

با توجه به این که تمامی سرمایه گذاری سایت کرگان توسط خود متقاضی صورت می گیرد، متقاضی می‌بایست در ابتدای کار 50 درصد سهم زیر بنا ها و تاسیسات مشترک(حدود 2900000000 دو میلیارد و نهصد میلیون  ریال- به ازاء هر قطعه 20 هکتاری) را در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر، به اداره شیلات تحویل نماید( برآورد تقریبی تاسیسات مشترک زیر بنایی  هر 20 هکتاری پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال می باشد) . لازم به ذکر است که بعد از انتخاب افراد، ضمانت نامه های بانکی و وجه نقد به حساب هیئت امناء منتخب(متشکل از متقاضیان برنده شده در فراخوان تحت نظارت شیلات و نماینده فرمانداری جهت اجرای زیرساخت های سایت 790 هکتاری کرگان) واریز می گردد.

د: صدور مجوز پرورش میگو برای پذیرفته شدگان :

پس از اولویت بندی افراد متقاضی، هیئت تشخیص و ارزیابی متشکل از اداره کل شیلات استان، فرمانداری شهرستان، شیلات شهرستان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نسبت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان اقدام خواهند نمود. پس از این، پذیرفته شدگان بایستی در مدتی که معین خواهد شد برای دریافت مجوز موافقت اصولی به اداره کل شیلات استان هرمزگان معاونت آبزی پروری و سپس به نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه نمایند. عدم مراجعه در فرصت تعیین شده به منزله انصراف تلقی شده و اولویت این افراد، به اشخاص ذخیره داده خواهد شد.

 

 

ه: مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :

1-    تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی حقیقی و یا مدیرعامل متقاضی حقوقی، اساسنامه شرکت و گواهی ثبت شرکت و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی .

2-    تکمیل فرم تقاضانامه (فرم شماره 1) با تاییدگواهی امضاء توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی .

3-    ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 2900000000 ریال ( دو میلیارد و نهصد میلیون ریال) در وجه اداره کل شیلات استان هرمزگان (مطابق با نمونه پیوستی)

توضیح: متقاضیان می بایست قبل از مراجعه به بانک برای اخذ ضمانت نامه به امور مالی اداره شیلات  مراجعه و نامه جهت معرفی به بانک دریافت نمایند.

-        متقاضیان بعداز انتخاب گروه ها، در مرحله بهره برداری ملزم به استفاده از کارشناس شیلات خواهند بود.

و: توضیحات :

  - به تقاضاهایی که پس از موعد مقرر تحویل شیلات شهرستان میناب گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- تقاضاهایی که مدارک آنها ناقص باشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .

 - با توجه به اینکه ملاک انتخاب متقاضیان، مندرجات فرم ثبت نام می باشد، لذا ضروری است که متقاضیان نهایت دقت را در تکمیل فرم مربوطه بعمل آورده و فرم ها را خوانا تکمیل نمایند .

ز: هیئت تشخیص و ارزیابی:

1-    رئیس شیلات شهرستان میناب            

2-     رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان میناب

3-    نماینده فرماندار

4-    نماینده شیلات هرمزگان

 

 

 

برای دانلود فرمها بر روی آنها کلیک فرمائید
فرم شماره یک
فرم شماره دو
نمونه ضمانت نامه