بررسی و ارزیابی عملکرد مجریان بهره بردار بنادر صیادی هرمزگان

 

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان از برگزاری جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد مجریان بهره بردار بنادر صیادی هرمزگان باحضورمعاون برنامه ریزی و توسعه منابع شیلات هرمزگان،مسئول حقوقی و رئیس امور مالی شیلات هرمزگان خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،مسعود بارانی افزود:دراین نشست  مواردی همچون پرداخت به موقع اجاره بهاء،عوارض بندری، نگهدای تاسیسات بندری،تعمیر و بهسازی بندر،توسعه فضای سبز،فعالیت های آموزشی و ایمنی و دیگر موض ,اعت قید شده در قرارداد واگذاری مدیریت بنادر صیادی  مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

بارانی افزود:  همچنین در این جلسه بند هفت قرارداد فی مابین مجریان بهره بردار و اداره کل شیلات هرمزگان مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت که این بند از قرار داد بر نحوه هزینه ها و درآمدها، به کارگیری نیروی انسانی بنادر،تجهیز و بهبود بندر،بررسی وضعیت عمرانی و فیزیکی بنادر و ... اشاره دارد.

 

 

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان با بیان اینکه تعاونی های صیادی استان توانسته اند در طی سنوات گذشته رضایت مندی شیلات هرمزگان را به عنوان متولی بنادر صیادی استان هرمزگان جذب کنند تصریح کرد :همچنین در این جلسه مقررشد جلسه هیات امنا بصورت ویژه برای  همه بنادرصیادی استان  برگزار گردد و درپایان دیماه سال جاری همایش بنادر صیادی استان برگزارشود