با  حضور مدیر کل شیلات هرمزگان و فرماندار بندرعباس صورت گرفت:
افتتاح ساختمان اداری شیلات شهرستان بندرعباس


 ظهر امروز با حضور مدیر کل شیلات استان،فرماندار شهرستان بندرعباس،معاونین مدیر کل شیلات هرمزگان،رییس شیلات شهرستان بندرعباس،جمعی از جامعه صیادی و جمعی از مسؤلین استانی شیلات ساختمان ارادی شیلات شهرستان بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، مدیر کل شیلات هرمزگان در این مراسم گفت :ساختمان اداری شیلات شهرستان بندرعباس با زیربنایی مناسب در بندر صیادی پشت شهر و در سه طبقه احداث شده است .

سید پرویز محبی با بیان اینکه بندر صیادی پشت شهر یکی از بنادر صیادی مهم استان هرمزگان تصریح کرد: با افتتاح ساختمان اداری شیلات شهرستان بندرعباس در بندر صیادی پشت شهر  خدمات مطلوب تری به جامعه بهره بردار این بندر صیادی اعطا خواهد شد.