مدیر کل شیلات هرمزگان خبر داد:
افزایش 23درصدی صید میگو در فصل صید میگو سال 96

صید بالغ بر دوهزار تن میگو در فصل صید میگو هرمزگان

مدیر کل شیلات هرمزگان از افزایش 23درصدی صید میگو در فصل صید میگو سال 96 نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،سید پرویز محبی با بیان اینکه فصل صید میگو سالجاری از 11مهر ماه آغاز و به مدت 43 روز مفید اجرا شد گفت: در این مدت دو هزار و 124 نفر صیاد با استفاده از 177 فروند شناور صیادی صید میگو را انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه امسال دوهزار و چهل تن میگو صید شده است گفت:از این میزان 71 درصد از آن میگو درشت،14درصد میگو سرتیز و 15درصد را میگو گنتگ تشکیل داده است.

محبی اجرای طرح دریابست به مدت ده روز و قبل از آغاز فصل صید میگو را از مهمترین عوامل رشد صید میگو در سال جاری خواند و تصریح کرد: رها سازی بالغ بر 40 میلیون قطعه بچه میگو و همچنین مشارکت جامعه صیادی در حفاظت از منابع آبزیان شیلات هرمزگان و کنترل صید غیر مجاز از دیگر عوامل مهم رشد صید میگو در سال جاری است.

مدیر کل شیلات هرمزگان تعطیلی مجدد صیدگاه چاهو شرقی به منظور حفظ و بازسازی ذخایر میگو،شروع فصل صید میگو از صید گاه سیریک و کوهستک،افزایش 25 درصدی صید میگو در صیدگاه شرق هرمز نسبت به سال گذشته، افزایش چشمگیر صید میگو درشت و و جمع آوری صید های درو ریز و تحویل به شرکت های پودر ماهی را از ویژگی های شاخص فصل صید میگو امسال خواند.