در بازدید مدیر کل شیلات هرمزگان از بندر صیادی خور آذینی مطرح شد:

توسعه فعالیت های گردشگری شيلاتی در بندر صیادی خور آذینیمدیر کل شیلات هرمزگان به همراه معاون صید و ماهیگیری شیلات هرمزگان، معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان، رئیس شیلات شهرستان سیریک و مجری بهره بردار بندر صیادی خور آذینی از این بندر صیادی بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، مدیر کل شیلات استان در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت های بندر صیادی خور آذینی گفت: توسعه فعالیت های گردشگری شيلاتی در بندر صیادی خور آذینی باید با اولویت ویژه ای پیگیری و اجرایی گردد.

دکتر عبدالرسول دریایی در دیدار با جمعی از صیادان منطقه  مسائل و مشكلات آنها را مورد بررسي قرار داد.

وی  ارتقای سیستم ایمنی و اطفای حریق، برق رسانی ، تقویت سیستم روشنایی، ارتقای فضای سبز، تعمیر سایبان اسکله صیادی، ارتقای گردشگری شیلاتی و... را از اهم مسائل مطرح شده در این بندر صیادی خواند‌.

دریایی تصریح کرد: می توان از ظرفیت های این بندرصیادی برای گردشگری شیلاتی در راستای رونق اقتصادی به خوبی استفاده کرد که نیازمند ورود و پیگیری جدی تر بخش خصوصی است.

گفتنی است در ادامه از بندر صیادی بریزگ و  کرپان شهرستان سیریک نیز بازدید و با جامعه صیادی این بنادر دیدار شد.