درکمیته فنی تکثیر و پرورش میگوی پرورشی شیلات هرمزگان مطرح شد :

ذخیره سازی لارو میگو در مزارع پرورشی با سرعت بیشتری صورت پذیرد

بهره برداران با جدیت در مسیر جهش تولید گام بردارند.

کمیته فنی تکثیر و پروش میگوی پرورشی شیلات هرمزگان با حضور سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان، نماینده دامپزشکی استان هرمزگان،نماینده پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان،نماینده سازمان نظام دامپزشکی استان ، رئیس اداره توسعه میگو و جمعی از نمایندگان مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو در شیلات هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان درکمیته فنی تکثیر و پرورش میگوی پرورشی استان با اشاره به اهمیت ذخیره سازی به موقع لارو برای مزارع پروش میگوگفت: ذخیره سازی لارو میگو در مزارع پرورشی با سرعت بیشتری صورت پذیرد .

دکترعبدالرسول دریایی با بیان اینکه ارتقای بیش ار پیش شاخص های کیفی تکثیر و پرورش میگوی هرمزگان همواره در دستور کار این اداره کل قرار دارد تصریح کرد: خوشبختانه در عرصه آبزی پروری به ویژه تکثیر و پرورش میگو شاهد رونق خوبی در استان از طریق ارز آوری و اشتغال زایی این صنعت بوده ایم که تداوم این مهم نیازمند حمایت های بیش از پیش از این مهم است.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در سطح جهانی و به تبع از آن در ایران اسلامی گفت: بی تردید شیوع این ویروس بر صنعت تکثیر و پروش میگو بی تاثیر نخواهد بود، گفت: راه برون رفت از این بحران اتحاد و عزم جدی بخش خصوصی و دولتی برای جبران پیامدها و تحقق جهش تولید است.

دریایی موضوعاتی همچون پیشگیری از بیماری ، تامین مولد سالم ، تولید لاور با کیفیت ، تامین غذای با کیفیت ، مدیریت اصولی مزارع پروشی و مراکز تکثیر ، ارتقای رعایت دستورالعمل های بهداشتی،استفاده از تجهیزات و فن آوری نوین و..را از اهم موضوعات موثر در ارتقای تولید خواند.