در کمیته مدیریت صید شیلات هرمزگان با محوریت صید صنعتی مطرح شد:

رعایت قوانین و مقررات ضامن صید و صیادی پایدار

در چارچوب قانون حامی صیادان هستیم،اما در برابر تخلفات کوتاه نمی آئیم

سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان در کمیته مدیریت صید شیلات هرمزگان که با محوریت صید صنعتی و با حضور رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان،فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان، سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان،مالکان شناورهای صیادی و جمعی از مسئولان شیلات هرمزگان برگزار شد رعایت قوانین و مقررات را ضامن صید و صیادی پایدار خواند.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، دکتر عبدالرسول دریایی در این نشست با اشاره به اهمیت صید اصولی و پایدار و تداوم صید و حفظ ذخایر آبزیان برای نسل های آینده گفت: بدون شک باید تمرکز ناوگان صید صنعتی بر روی صید هدف باشد و ارتقای بیش از پیش نسبت صید هدف به صید ضمنی از برنامه های در دست انجام این ناوگان باشد.

وی با بیان اینکه هدف شیلات بهره برداری اصولی از دریا است و در چارچوب قانون نهایت حمایت از صیادان و همه بهره برداران را خواهد داشت گفت: اما اگر بی قانونی و تخلفی  مشاهده شود با شدت با آنها برخورد خواهد شد .

دریایی بیان داشت با توجه به حساس شدن موضوع تخلفات برخی از شناورهای صیادی صید صنعتی در جامعه،گفت: در شرایط کنونی تخلفات یک شناور صنعتی ، ناوگان این صید را زیر سوال میبرد و از همین رو با جدیت پیگیر تخلفات خواهیم بود و هیچ تخلفی را بدون اعمال قانون نخواهیم گذاشت.

سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان ابراز داشت تمامی شناورها به صورت 24 ساعته کنترل و پایش می شوند و در صورت هرگونه تخلف قاطعانه برخورد قانونی خواهد شد.

وی رعایت حریم مرزی، ارتقای مهارت ها و آموزش نیروهای شاغل در شناورها، احترام به همه قوانین صید وصیادی را از اهم برنامه های پیش رو ناوگان صید صنعتی خواند.

دریایی با اشاره به اهمیت ذخیره ارزشمند  آبزیان پیشنهاد ایجاد فرصت بازسازی ذخایر مانند سایر فصول صید و تنفس برای دریا با اجرای طرح دریابست و در راستای  بهبود شرایط اقلیمی دریا و تقویت ذخایر آبزیان را داد ،تاکیدکرد در صورت تائید شدن از سوی سازمان شیلات ایران این مهم اعمال شود.

این مقام مسئول همکاری جامعه صیادی با پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان را به نفع جامعه بهره بردار خواند و از زحمات ریاست و کارکنان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در ارزیابی ذخایر و همچنین پشتیبانی علمی فعالیت های شیلاتی تشکر کرد.

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان مدیریت ناوگان صیادی فانوس ماهیان را امری تخصصی خواند و گفت: بدون شک مدیریت آن باید به وسیله دستگاه تخصصی امر،یعنی شیلات صورت گیرد.

محمدصدیق مرتضوی در ادامه با اشاره به اینکه بهره برداری اصولی و پایدار از دریاست که می تواند زمینه ساز جهش و رونق در تولید باشد گفت: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با تمام تلاش و همکاری برای تحقق این مهم در کنار اداره کل شیلات هرمزگان و جامعه بهره بردار ایستاده است.